Ochoticza Straż Pożarna w Lisich Jamach. Adres: ul. Wspólna 126 A, 37-600 Lubaczów.

Członkowie

Lp. Imię i nazwisko Funkcja w OSP
1. Bogdan Dorota Prezes
2. Maciej Pytel Wiceprezes-Naczelnik
3. Zdzisław Buczko Wiceprezes
4. Anna Klufas Wiceprezes
5. Marzena Skibicka Z-ca naczelnika
6. Leszek Pytel Skarbnik
7. Adam Dorota Sekretarz
8. Wojciech Szczybyło Członek Zarządu
9. Jadwiga Jakubiec Członek Zarządu
10. Marian Dorota Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
11. Franciszek Kijan Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
12. Paweł Baran Sekretarz Komisji Rewizyjnej
13. Ludwik Szczybyło Członek honorowy
14. Eugeniusz Antosz Członek honorowy
15. Mieczysław Gancarz Członek honorowy
16. Filip Baran Strażak ratownik
17. Radosław Pilip Strażak ratownik
18. Marek Pilip Strażak ratownik
19. Stanisław Misztal Strażak ratownik
20. Rafał Antonik Strażak ratownik
21. Łukasz Sęga Strażak ratownik
22. Jacek Kornaga Strażak ratownik
23. Maciej Machczyński Strażak ratownik
24. Jakub Szczybyło Strażak ratownik
25. Mateusz Furgała Strażak ratownik
26. Wojciech Furgała Strażak ratownik
27. Adam Dorota Strażak ratownik
28. Marcin Tkacz Strażak ratownik
29. Jerzy Gancarz Strażak ratownik
30. Marcin Huk Strażak ratownik
31. Krzysztof Antoniów Strażak ratownik
32. Piotr Hanus Strażak ratownik
31. Janusz Hanus Strażak ratownik